[ Gastenboek bekijken ] - [ Gastenboek tekenen ] - [ Historie overzicht ] - [ Statistieken ]

[ Vorige ] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - [ Volgende ]

Datum:
30 april 2006 - 21:34 4069
Naam:De Kloontjes
Woonplaats:Oisterwijk
E-mail:info@kloontjes.nl
Website:http://www.kloontjes.nl

Halleej,

INTENTS 2006 op 3 en 4 juni wordt dit jaar een nog groter spektakel met top deejays op zaterdag en Hollandse gezelligheid op zondag! Kijk hieronder of op www.oisterwijk-intents.nl voor meer info.

Uniek in 2006 is de extra tent als talent area.

Zaterdag 3 juni
Main Area:
Marcel Woods vs Randy Katana
Mark Norman
Jesselyn
Emas
U-Go
MC Apster

Talent area:
Waarschijnlijke stijlen: Electro, tech-trance/hardtrance, Jump, Industrial en Hardstyle
De line-up wordt later bekend gemaakt

Zondag 4 juni
Grad Damen
Rob van Daal
Charlťne
Het Feestteam
Bart Schuermans
DJ Dice

Itís got to be INTENTS! (www.oisterwijk-intents.nl)


Datum:
30 april 2006 - 10:59 4068
Naam:van ZET
Woonplaats:von LANGEL
E-mail:thomas_vanzet@hotmail.com
Website:http://www.cvtsnv.nl
Carnavalsvereniging:c.v.'t Stelt Niks Veur!!!
Beste leden van c.v. GKMW wisten jullie dat:

het voetbaltoernooi op kininginnedag georganiseerd door leden van c.v. Nog efkes is gewonnen door team c.v. 't Stelt Niks Veur!!!

Hoopende op betere concurentie volgend jaar van jullie

Datum:
28 april 2006 - 22:21 I-Mode4067
Naam:Paulus
Vanuit enschede doe ik de groetjes aan mijn mammie

Datum:
28 april 2006 - 16:33 4066
Naam:vincent
Woonplaats:Hengelo ov
ennuh ik zag da ons pap ok wa gekliederd hét in dí boek! Moi van Lein, wanné

Datum:
28 april 2006 - 16:30 4065
Naam:vincent
Woonplaats:Hengelo ov
Website:http://www.hengelo.nl
Carnavalsvereniging:cv Gauwblauw.nl
Typisch koninginnedag, de boertjes uit de provincie (brabant) komen naar de grote stad (Enschede = voorstad van Hengelo) om daar uit hun dak te gaan.

Ik kom vanavond ook even een drinken in Enske. En evt. het kelalo lied zingen (ahum).

Tot over een paar uurtjes!
Groet'n Vincent

Datum:
28 april 2006 - 16:16 4064
Naam: Chris
Jij eerst helemaal voor zingen uit je hoofd ...

Datum:
28 april 2006 - 13:20 4063
Naam:Paulus
In het kader van niets te doen en in het kader van morgen deze all time classic nog maar een keer opverzoek


Wilhelmus van Nassouweben ik, van Duitsen bloed,den vaderland getrouweblijf ik tot in den dood.Een Prinse van Oranjeben ik, vrij onverveerd,den Koning van Hispanjeheb ik altijd geŽerd.

In Godes vrees te levenheb ik altijd betracht,daarom ben ik verdreven,om land, om luid gebracht.Maar God zal mij regerenals een goed instrument,dat ik zal wederkerenin mijnen regiment.

Lijdt u, mijn onderzatendie oprecht zijt van aard,God zal u niet verlaten, al zijt gij nu bezwaard.Die vroom begeert te leven,bidt God nacht ende dag,dat Hij mij kracht zal geven,dat ik u helpen mag.

Lijf en goed al te samenheb ik u niet verschoond,mijn broeders hoog van namenhebben 't u ook vertoond:Graaf Adolf is geblevenin Friesland in den slag,zijn ziel in 't eeuwig levenverwacht den jongsten dag.

Edel en hooggeboren,van keizerlijken stam,een vorst des rijks verkoren,als een vroom christenman,voor Godes woord geprezen,heb ik, vrij onversaagd,als een held zonder vredenmijn edel bloed gewaagd.

Mijn schild ende betrouwenzijt Gij, o God mijn Heer,op U zo wil ik bouwen,Verlaat mij nimmermeer.Dat ik doch vroom mag blijven,uw dienaar t'aller stond,de tirannie verdrijvendie mij mijn hart doorwondt.

Van al die mij bezwarenen mijn vervolgers zijn,mijn God, wil doch bewarenden trouwen dienaar dijn,dat zij mij niet verassenin hunnen bozen moed,hun handen niet en wassenin mijn onschuldig bloed.

Als David moeste vluchtenvoor Sauel den tiran,zo heb ik moeten zuchtenals menig edelman.Maar God heeft hem verheven,verlost uit alder nood,een koninkrijk gegevenin IsraŽl zeer groot.

Na 't zuur zal ik ontvangenvan God mijn Heer dat zoet,daarna zo doet verlangenmijn vorstelijk gemoedat is, dat ik mag stervenmet eren in dat veld,een eeuwig rijk verwervenals een getrouwen held.

Niet doet mij meer erbarmenin mijnen wederspoeddan dat men ziet verarmendes Konings landen goed.Dat u de Spanjaards krenken,o edel Neerland zoet,als ik daaraan gedenke,mijn edel hart dat bloedt.

Als een prins opgezetenmet mijner heires-kracht,van den tiran vermetenheb ik den slag verwacht,die, bij Maastricht begraven,bevreesde mijn geweld;mijn ruiters zag men dravenzeer moedig door dat veld.

Zo het den wil des Herenop dien tijd had geweest,had ik geern willen kerenvan u dit zwaar tempeest.Maar de Heer van hierboven,die alle ding regeert,die men altijd moet loven,en heeft het niet begeerd.

Zeer christlijk was gedrevenmijn prinselijk gemoed,standvastig is geblevenmijn hart in tegenspoed.Den Heer heb ik gebedenuit mijnes harten grond,dat Hij mijn zaak wil redden,mijn onschuld maken kond.

Oorlof, mijn arme schapendie zijt in groten nood,uw herder zal niet slapen,al zijt gij nu verstrooid.Tot God wilt u begeven,zijn heilzaam woord neemt aan,als vrome christen leven,-'t zal hier haast zijn gedaan.

Voor God wil ik belijdenen zijner groten macht,dat ik tot genen tijdenden Koning heb veracht,dan dat ik God den Heere,der hoogsten Majesteit,heb moeten obediŽrenin der gerechtigheid.En owee degenen die morgen niet mee kunnen zingen............

Datum:
28 april 2006 - 12:35 4062
Naam:Webmaster C.V. Ge Kunt Me W‚!
Paulus, jouw verzoek is in behandeling genomen. Jouw nummer is: 98.564

Ik zal het bespreken tijdens de internetredactievergadering. Weet alleen nog niet, wanneer jouw verzoek behandeld wordt, omdat we momenteel bij nummer 32 zijn.

BTW Over de uitslag van jouw verzoek wordt niet gecorrespondeerd.

Datum:
28 april 2006 - 12:32 4061
Naam:Paulus
Euh.... webmaster meen mij te herinnerren dat er ooit ene DB ook wat voetbal getinte berichten in het gastenboek schreefen dit ook niet helemaal door de beugel kon.dus lijkt me ook deze TOP Oss nummer niet toepasselijk.

Al hoe wel je mag voor DE 2 nederlandse clubs die komend zeizoen op het hoogste niveau spelen best wel even het Champions lied er in zetten

Datum:
28 april 2006 - 12:14 4060
Naam:Hans de Koning
Woonplaats:Oss
Paul, wanneer wij vanavond als winnaar van het veld afstappen, dan moeten we het in de 3e ronde opnemen tegen Helmond Sport. Dus je mag er vanavond wel eentje drinken op het behalen van de finale-ronde van ons aller geliefde TOP Oss.

Oh, ja, en voor diegene die ons clublied nog niet kennen:

Aan de Hescheweg ligt ons terrein
Daar wil zondags iedereen zijn
Rood en wit die zijn er niet te stoppen
En willen alle tegenstanders kloppen
Ze geven hen steeds weer van katoen
Dus worden ze kampioen

Het rood en wit dat is de kleur der Ossenaren
De grootste club van Oss, haar naam is T.O.P.
Er is geen andere club die haar kan evenaren
Al vijftig jaar draaien zij reeds al mee

Onze jongens steeds vooraan
Laten de anderen in hun hemdje staan
Ze vechten steeds in de voorste regionen
Om toch maar weer met de punten thuis te komen
En zo blijft de club nog lang bestaan
En elke supporter is voldaan

Het rood en wit dat is de kleur der Ossenaren
De grootste club van Oss, haar naam is T.O.P.
Er is geen andere club die haar kan evenaren
Al vijftig jaar draaien zij reeds al mee

Al gaat het soms niet al te best
De bal is rond, dat is de pest
Toch konden zij met hun allen hun draai wel vinden
Want het zijn ook allemaal dikke vrinden
En ook ons publiek was steeds tevree
En daarom zingen ze nu ook allemaal mee

Het rood en wit dat is de kleur der Ossenaren
De grootste club van Oss, haar naam is T.O.P.
Er is geen andere club die haar kan evenaren
Al vijftig jaar draaien zij reeds al mee
Al vijftig jaar draaien zij reeds al mee

Met vriendelijke groeten,
Hans de Koning
Trainer Top Oss

Datum:
28 april 2006 - 12:02 4059
Naam:Paulus
Chris ,

dit was een impulsieve actie die niet goed naar waarde door mij werd ingeschat.Zolas me weleens zegt de in het verleden behaalde diepte punten geven goede moed voor de toekomst.
Het zal mij niet overkomen,evenmin als
Ik heb mijn lesjes inmiddels geleerd,maar als De Grote Strik weer met die blauwe flesjes aankomt zetten dan lust ik er wel een.

En misschien kunnen we er eentje drinken vanavond op de promotie van ons aller geliefde TOP

Datum:
28 april 2006 - 9:09 4058
Naam: Lein d'n Bleui
Woonplaats:Overlangel
Paul, heb eventjes een nachtje achter de piano gezet met pen en papier voor een ideetje voor het KeLaLo-lied, die jullie kunnen gebruiken bij het neerhalen van de vlag.

Ke-La-Lo Kamp
Ke-La-Lo Kamp
Ja, dit is Kee-Laa-Loo Kamp
Ke-La-Lo Kamp
Ke-La-Lo Kahahamp
Ja, dit is Kee-Laa-Loo Kamp

We gaan naar Hend
een enschedeese vent
en slapen niet in een tent
We gaan naar Hend
een enschedeese vŤhent
en slapen niet in een tent

Ke-La-Lo Kamp
Ke-La-Lo Kamp
Ja, dit is Kee-Laa-Loo Kamp
Ke-La-Lo Kamp
Ke-La-Lo Kahahamp
Ja, dit is Kee-Laa-Loo Kamp

We drinken bier
en nog meer bier
en we maken veel plezier
We drinken bier
en nog meer biehier
en maken nog steeds plezier

Ke-La-Lo Kamp
Ke-La-Lo Kamp
Ja, dit is Kee-Laa-Loo Kamp
Ke-La-Lo Kamp
Ke-La-Lo Kahahamp
Ja, dit is Kee-Laa-Loo Kamp

Enschede we komen eraan
met een hele karavaan
en zullen zaterdag weer gaan
Enschede we komen eraan
met een hele karavaahaan
en zullen zaterdag weer gaan

Ke-La-Lo Kamp
Ke-La-Lo Kamp
Ja, dit is Kee-Laa-Loo Kamp
Ke-La-Lo Kamp
Ke-La-Lo Kahahamp
Ja, dit is Kee-Laa-Loo Kamp

Datum:
28 april 2006 - 8:57 4057
Naam: Chris
Paul, wil je er wel eventjes op wijzen dat overmatig -gebruik niet gewenst is
Trouwens weet iemand of onze T.v.D. vanavond ook richting Enschede gaat. Hij neemt dan natuurlijk z'n caravan weer mee....

Datum:
27 april 2006 - 23:18 4056
Naam:Eef
Hť Paulus,
heb jij teveel vrijetijd?? Ik ga morgen overdag al met de auto heen, er kunnen 2 mensen mee terug rijden zaterdag!

Heb er ook veel zin an...... grt'n en tot m'rgen

Datum:
27 april 2006 - 22:43 4055
Naam:Paulus
Chris het programma ziet er als volgt uit:


20.00 instjekken
20.05 eerste biertje
20.10 twidde biertje
20.15 kadootjes
20.20 derde biertje
20.30 plas pauze( voor sommige al de tweede misschien)
20.40 vierde biertje
20.50 laatste biertje bij Hend
21.00 jassen aantrekken en bij de vlag verzamelen voor het KELALO lied
21.05 vlag laten zakken.
21.30 ankomst in de binnenstad van Enschede
21.40 lappen om bier en andere versnaperingen te halen
21.45 vrije tijd(ieder mag doen wat ie wil,maar meld wel ff bij je leiding als je weggaat)
01.00 allemaal verzamelen bij de ingang van De Nieuwe Markt.
01.05 Ook binnen De Nieuwe Markt is iedereen vrij om te doen wat ie wil,maar NIEMAND gaat naar buiten
03.00 verzamelen bij de uitgang van De Nieuwe Markt
03.15 aankomst de Febo (dit is een snackbar in Enschede)
03.30 als iedereen uitgegeten is gaan we weer op huis aan(leiders zorg ervoor dat je groep compleet is)
03.45 aankomst kamp
03.50 weer een biertje
04.00 nog een biertje
04.15 bedtijd


Hoop dat voor iedereen duidelijk is wat het programma is mochten er toch nog vragen over zijn dan kan men altijd contact opnemen met het bestuur.

[ Vorige ] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - [ Volgende ]

[ Gastenboek bekijken ] - [ Gastenboek tekenen ] - [ Historie overzicht ] - [ Statistieken ]

De internetredactie van C.V. Ge Kunt Me Wâ! stelt zich niet aansprakelijk voor de teksten in dit gastenboek.
Teksten die volgens ons niet thuishoren op deze pagina, worden daarom ook zo spoedig mogelijk weer verwijderd.
Opruiende of discriminerende berichten tegen wie dan ook worden niet toegestaan.

 
© Copyright 1997-2022 - Chris Kamps